Stravenkový paušál i pro jednatele

Když jsme koncem prosince s klientem řešili daňovou optimalizaci s výhledem do roku 2021, chtěl zahrnout v tu dobu očekávanou novinku – stravenkový paušál pro své zaměstnance. S dovětkem, že u jednatele to sice nejde, ale aspoň něco. Jenže ono to jde i u jednatele. A v dnešním článku se podíváme, co je pro to potřeba udělat. 🙂

Jednatelská funkce s výhodami zaměstnance?

Ano, jde to, i bez pracovní smlouvy nebo DPP, DPČ (které mimochodem zvlášť u jednočlenného SRO, kde je jediný společník současně i jediným jednatelem, opravdu doporučuji velmi pečlivě zvážit).

Stačí uzavřít písemnou smlouvu o výkonu funkce jednatele a poskytování stravenkového paušálu (a případných dalších benefitů) ve smlouvě sjednat. Variantou je uzavření smlouvy + vydání interního předpisu upravujícího benefity, ale hlasuji spíš pro variantu dát to pěkně vše do jednatelské smlouvy.

Uzavření jednatelské smlouvy

Pozor na změnu v úpravě jednatelské smlouvy v zákonu o obchodních korporacích ve znění po velké novele, tj. s účinností od 1.1.2021.

Smlouva o výkonu funkce jednatele musí být schválená nejvyšším orgánem SRO (tj. valnou hromadou nebo jediným společníkem). Dokud není schválená, nenabývá účinnosti.

A pokud neexistuje účinná smlouva, platí, že výkon funkce je bezplatný. Výjimkou je situace, kdy by smlouva nebyla uzavřena z důvodu překážek na straně SRO nebo z důvodu vyšší moci či jiné překážky vzniklé nezávisle na vůli jednatele anebo ji nejvyšší orgán neschválil (z těchto uvedených důvodů) bez zbytečného odkladu po jejím uzavření. Pro tyto případy zákon stanoví, že jednateli náleží tzv. obvyklá odměna. Nijak to ovšem neřeší jiná plnění než odměnu, tedy ani stravenkový paušál. Ten by zkrátka v takovém případě nebylo možné vyplácet, resp. by nešlo o daňový výdaj na straně SRO a od daně osvobozený příjem na straně zaměstnance. Podrobněji se změnám (nejen z pohledu jednatele) věnuje naše série webinářů ke změnám v zákonu o obchodních korporacích od 1.1.2021.

Ještě k samotnému uzavření jednatelské smlouvy. Pokud má společnost jediného jednatele, nenechte se zmást při podepisování smlouvy. Jeden podpis bude za společnost jako takovou, zastoupenou jednatelem a druhý za samotného jednatele jako fyzickou osobu. Je-li navíc jednatel jediným společníkem SRO, podpis nechte úředně ověřit (ověření bude jen jedno).

Jednatel jako zaměstnanec z pohledu daně z příjmů fyzických osob

Jakmile má jednatel uzavřenou (a účinnou) smlouvu o výkonu funkce a je mu vyplácena odměna za výkon funkce, stává se z pohledu zákona o daních z příjmů zaměstnancem. Tím se i případné benefity sjednané ve smlouvě o výkonu funkce dostávají do stejného daňového režimu jako tytéž benefity poskytované zaměstnancům. Což také znamená, že to, co si přečtete v tomto článku o stravenkovém paušálu, platí úplně stejně i pro zaměstnance.

Pokud byste si chtěli ověřit, že se jednatel za výše uvedených podmínek považuje za zaměstnance, podívejte se do § 6 odst. 1 písm. c) bod 1. a do § 6 odst. 2 zákona o daních z příjmů. Pozor, tím se jednatel nestává zaměstnancem z pohledu zákoníku práce.

Stravenkový paušál

A teď už přímo ke stravenkovému paušálu. Přinesla ho novela zákona o daních z příjmů, která vyšla ve Sbírce zákonů ještě 31.12.2020 a co do stravenkového paušálu je účinná od 1.1.2021. Můžete tedy stravenkový paušál uplatnit už za leden 2021.

Stravenkový paušál neruší stávající 2 možnosti, tj. vlastní „závodní“ stravování anebo poskytování stravenek.

Stravenkový paušál se realizuje tak, že příslušnou částku SRO vyplatí jednateli přímo na účet nebo v hotovosti. Asi nejpraktičtější je vyplatit paušál spolu s výplatou odměny, je-li vyplácena měsíčně. Pokud byste měli sjednané například roční vyplácení odměny jednatele, doporučuji domluvit frekvenci výplaty paušálu samostatně.

Stravenkový paušál lze vyplatit pouze za den, ve kterém „směna“ trvala aspoň 3 hodiny. Tuto podmínku stanoví zákon o daních z příjmů v § 24 odst. 2 písm. j) bod 4. Takže není dobré mít ve smlouvě jednatele sjednáno, že jednatel pracuje 10 hodin měsíčně. Na druhou stranu, ve smlouvě vůbec nemusí být sjednaný časový rozsah výkonu funkce. A věřím, že reálně to zpravidla budou víc než ony nutné 3 hodiny denně…

Výše stravenkového paušálu a daně a odvody

Teoreticky můžete vyplatit stravenkový paušál v jakékoli částce, resp. může klidně odpovídat ceně oběda v luxusní restauraci, ovšem daňově výhodné to bude pouze do určitého limitu.

Daňově uznatelná je pouze částka odpovídající maximálně 70 % horní hranice stravného poskytovaného dle platných právních předpisů zaměstnancům při pracovní cestě trvající 5 – 12 hodin. Pro rok 2021 je horní limit stravného stanovený ve výši 108 Kč. Daňově uznatelný je proto pro rok 2021 stravenkový paušál ve výši maximálně 75,60 Kč za jeden den.

Pokud tuto částku dodržíte, půjde u SRO o daňový náklad a na straně jednatele o příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob a od zdravotního a sociálního pojištění. Pokud byste (v roce 2021) vypláceli více než 75,60 Kč za den, částka nad tento limit by se musela u jednatele zdanit a podléhala by i odvodům na zdravotní a sociální pojištění a u SRO by nebyla daňově uznatelným nákladem.

Pro pořádek ještě uvedu, že limity stravného pro rok 2021 najdete ve vyhlášce č. 589/2020 Sb. Najdete tam i sazbu náhrady za používání silničních motorových vozidel. Ta je pro rok 2021 u osobních automobilů stanovena v částce 4,40 Kč za 1 km jízdy.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů