Společníci

V tomto tématu se budeme zabývat tím, kdo a jak se společníkem může stát a jakým způsobem jeho účast ve společnosti zaniká.

Účast společníka v SRO se odvíjí od jeho podílu, takže i podílům se budeme podrobně věnovat, včetně jejich převodu na jinou osobu. Zajímavou tématikou jsou i kmenové listy, které s obchodním podílem úzce souvisí a do jisté míry přibližují SRO akciové společnosti. Podíváme se rovněž na kompetence a odpovědnost společníků. 

Poslední oblastí tohoto tématu bude odměňování společníků. To nemusí být pouze v podobě podílu na zisku SRO a věřím, že Vás budou zajímat i další varianty.