Mé nové zuby – na účet s.r.o. aneb využíváte všechny legální možnosti, jak dostat příjem z s.r.o.?

benefity

(aktualizováno 29.3.2019)

Víte, že Vaše s.r.o. Vám může zaplatit nové zuby? A dokonce nejen Vám, ale i Vašim rodinným příslušníkům. Stejně jako třeba soukromou školku pro Vaše dítě.

V obou zmíněných případech to sice s.r.o. uhradí ze svých zdaněných zisků, ovšem pro Vás to bude příjem, který už danit nemusíte a nemusíte z něj platit ani zdravotní a sociální pojištění. Což je oproti situaci, kdy si totéž platíte ze mzdy, po všech povinných odvodech, docela slušná úspora.

Podmínkou je, abyste měli uzavřenou písemnou smlouvu mezi s.r.o. a Vámi o výkonu funkce jednatele. Rovnou uvádím, že podpis na smlouvě musí být ověřený (zákon už však nestanoví, že by musel nutně být ověřený přímo resp. bezprostředně po uzavření smlouvy, byť to rozhodně mohu jen doporučit). Ve smlouvě pak musí být výslovně uvedeno, že máte nárok na benefity za stejných podmínek jako zaměstnanci.

Vzor smlouvy o výkonu funkce i s komentářem stejně jako vzor schválení takové smlouvy rozhodnutím jediného společníka mají všichni uživatelé našeho online Právního průvodce k dispozici v lekci “Jednatel”.

Stejného výsledku pochopitelně dosáhnete i tím, že se společností uzavřete jako jednatel či společník pracovní smlouvu nebo některou z dohod (dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti). U jednatele jen pozor, že předmětem takové smlouvy musí být činnosti, které nespadají do náplně činnosti jednatele (kterou je především obchodní vedení společnosti). Takže v praxi to může být třeba úklid, i když nejspíš zvolíte náplň jinou. 🙂 U pracovní smlouvy, kterou na jedné straně podepíše jednatel za společnost (jako zaměstnavatel) a na druhé on sám za sebe (jako zaměstnanec) navíc už roky probíhají soudní spory o tom, zda to je vůbec možné (a argumentace vrcholných soudů se více přiklánějí k negativnímu názoru) . Takže jednatelská smlouva skýtá i v tomto směru větší jistotu (u neplatné smlouvy má totiž pak i FÚ námitky o daňové uznatelnosti výdajů na výplatu mzdy a plateb na povinné odvody).

Klientům, kterým s.r.o. zakládáme, pokaždé pokládám i otázku, jestli mají představu o tom, jak budou dostávat peníze z vlastního s.r.o. Možná to zní drsně, ale lepší se zeptat včas a promyslet aspoň základní varianty než pak po absolvování veškeré administrativy, registrací k daním, zavedení účetnictví apod. zjistit, že pro mě bylo mnohem výhodnější a jednodušší zůstat jako OSVČ a peníze na své osobní potřeby si jednoduše vybrat kdykoli z účtu a do daňové evidence zaznamenat jako “osobní výběr”, “osobní spotřeba”. Nic takového totiž v s.r.o. neexistuje. Žádná osobní spotřeba jednatele nebo společníka. Každý výdej musí mít nějaký důvod (byť by to byly třeba daňově neúčinné náklady na reprezentaci) a ideálně i doklad, ze kterého je onen důvod patrný.

I když jste jediným společníkem a současně jediným jednatelem s.r.o., jsou veškeré příjmy s.r.o. opravdu příjmem s.r.o. jako samostatného subjektu a ne příjmem Vaším.

Aby se mohly stát příjmem Vaším, musí vždy následovat ještě nějaký další krok. Možností je víc a je vhodné je kombinovat.

Univerzální návod neexistuje, záleží vždy na konkrétní situaci a vycházet z konkrétních částek, které jsou k dispozici. Obrat, zisk, jiné příjmy společníka/jednatele ze zaměstnání nebo vlastního (OSVČ) podnikání. Svoji roli hraje i to, zda jste v danou dobu třeba na mateřské dovolené.

Nově máme přímo v Právním průvodci i bonusovou část (zpracovanou ekonomkou a účetní Ing. Lucií Krausovou), věnovanou tématům:

 • Jak si vyplácet odměnu ze svého s.r.o.
 • Zdanění příjmů fyzických osob
 • Zdravotní a sociální pojištění

V praxi je potřeba ohlídat i další náležitosti, které musí být splněny, aby bylo vše v pořádku jak z pohledů zákona o obchodních korporacích, tak i daňových předpisů. Například v úvodu zmíněné benefity nemohou být čerpány tak, že Vám s.r.o. vyplatí peníze, za které si pak plnění pořídíte. Plnění musí pořídit přímo s.r.o. a to je pak uvedené jako odběratel i na vystavené faktuře/dokladu (s textem třeba: “fakturujeme vám za ….. pro dítě …… vašeho pracovníka …..”)

JAKÉ JSOU TEDY MOŽNOSTI LEGÁLNÍHO PŘESUNU PŘÍJMU Z S.R.O. NA VÁŠ ÚČET?

Patří sem zejména:

 • odměna za výkon funkce jednatele
 • mzda (odměna) vyplácená na základě pracovní smlouvy, DPČ nebo DPP uzavřené mezi s.r.o. a jednatelem/společníkem
 • vyplacení podílu na zisku s.r.o. společníkovi
 • pořízení benefitů – vzdělávání, zdravotní péče, stravenky…
 • cestovní náhrady

Hodně zajímavou variantou, byť jednorázovou, jak zhodnotit svůj podíl na s.r.o. je jeho prodej. Pokud podíl prodáte 5 let a déle poté, kdy jste se stali společníkem, je příjem osvobozený jak od daně, tak od zdravotního a sociálního pojištění. Budování firmy tak může být variantou poněkud nejistého budoucího “důchodu”.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

 • PRÁVNÍ NEWSLETTER pro SRO a podnikání

  KAŽDÝ TÝDEN PRAKTICKY ZPRACOVANÉ 1 HLAVNÍ TÉMA PRO VAŠE PODNIKÁNÍ A RYCHLE POUŽITELNÉ UŽITEČNÉ PRÁVNÍ A DAŇOVÉ TIPY. (Zadaný e-mail použije správce, JUDr. Monika Bakešová, IČ: 64820955 pouze pro zasílání Newsletteru - každé úterý. Pravidla zpracování osobních údajů najdete v patičce stránky.)

 • TAHÁK PRO ZALOŽENÍ S.R.O.

  STÁHNĚTE SI KONTROLNÍ SEZNAM ÚDAJŮ A DOKUMENTŮ, BEZ KTERÝCH S.R.O. NEZALOŽÍTE. (Zadaný e-mail použije správce, JUDr. Monika Bakešová, IČ: 64820955 pouze pro zaslání Taháku. Pravidla zpracování osobních údajů najdete v patičce stránky.)

 • Nejnovější příspěvky
 • Mějte aktuality i na FB