Jak změnit jednatele? Postup je jednoduchý. :) Stačí 1 rozhodnutí, 3 dokumenty a 4 podpisy.

To vše za předpokladu, že má S.R.O. jediného společníka. Pokud je společníků víc a o jednateli tím pádem rozhoduje valná hromada, může přibýt ještě další podpis a další dokument (pozvánka na valnou hromadu).

Kdy dochází ke změně jednatele?

 • když valná hromada (jediný společník) rozhodne o odvolání dosavadního jednatele a zvolí jednatele nového,
 • když ze svého rozhodnutí dosavadní jednatel skončí ve funkci,
 • když z jiných důvodů skončí funkce dosavadnímu jednateli (např. ho z funkce vyloučí insolvenční soud anebo přestane splňovat podmínky pro výkon funkce).

V tomto článku se budu zabývat jen odvoláním jednatele. Na ostatní způsoby skončení funkce dojde v některém z příštích článků anebo se s nimi můžete seznámit přímo v našem online Právním průvodci pro SRO.

Kdo může jednatele odvolat?

 • Valná hromada – prostou většinou hlasů přítomných společníků (pokud zakladatelský dokument S.R.O. nestanoví vyšší většinu), k usnášeníschopnosti valné hromady je potřeba přítomnost společníků s aspoň polovinou hlasů, o rozhodnutí není potřeba činit notářský zápis.
 • Jediný společník – pokud má S.R.O. jediného společníka, pak totiž vykonává kompetence valné hromady a o odvolání jednatele rozhoduje sám – rozhodnutí musí mít písemnou formu a stačí, když je opatřené běžným (neověřeným) podpisem jediného společníka.

Musí existovat důvody pro odvolání jednatele?

Ne, nemusí.

Valná hromada (jediný společník) může jednatele odvolat i bez odůvodnění, bez uvedení jakéhokoli důvodu. Odvolat tak může i jednatele, který ve své funkci funguje naprosto bez problémů a plní veškeré své povinnosti.


TIP: Pokud byste přijali funkci jednatele v S.R.O., kde nejste společníkem (anebo jste společníkem menšinovým), chtějte uzavřít smlouvu o výkonu funkce jednatele a sjednejte si tam aspoň nějaké odstupné pro případ, že budete z funkce odvoláni, aniž byste porušovali své jednatelské povinnosti (ano, odstupné může mít formu onoho známého zlatého padáku). 


1. Odvolání jednatele valnou hromadou

Aby mohla valná hromada jednatele odvolat, musí se nejprve sejít. Klasicky to znamená, že jednatel valnou hromadu svolá způsobem stanoveným v zakladatelském dokumentu (společenské smlouvě nebo zakladatelské listině) anebo způsobem stanoveným zákonem (pokud zakladatelský dokument k tomuto tématu mlčí). Pokud jde o svolání podle zákona, tak jednatel:

 1. pošle písemnou pozvánku všem společníkům na jejich adresu uvedenou v seznamu společníků,
 2. v pozvánce uvede jako bod pořadu valné hromady (nebo jeden z bodů) odvolání jednatele, jako další bod zvolení nového jednatele; pozvánka musí obsahovat i návrh usnesení = rozhodnutí valné hromady,
 3. pozvánku doručí společníkům aspoň 15 dní přede dnem konání zasedání valné hromady (ovšem společníci se mohou vzdát práva na takové včasné svolání).

Valná hromada (pokud je usnášeníschopná) pak na svém zasedání rozhodne o odvolání jednatele a ideálně zvolí nového. O jednání valné hromady sepíše zvolený zapisovatel zápis, který spolu s předsedou valné hromady podepíše a tento zápis pak spolu s čestným prohlášením nového jednatele (o bezúhonnosti a splnění podmínek pro výkon funkce jednatele, s ověřeným podpisem) tvoří přílohu návrhu na zápis změny v obchodním rejstříku. Přílohu zápisu tvoří listina přítomných společníků a pozvánka na valnou hromadu (pokud se společníci nevzdali práva na řádné a včasné svolání valné hromady).

Pokud by do 1 měsíce od skončení funkce stávajícího jednatele valná hromada nezvolila nového, rejstříkový soud vyzve S.R.O. ke zjednání nápravy a v případě nevyhovění jmenuje jednatele sám.

2. Odvolání jednatele jediným společníkem

Odvolání jediným společníkem je ještě jednoduší. Stačí, když i celkem neformálně napíše, že rozhodl o odvolání jednatele (s jeho identifikací jménem, datem narození, adresou anebo názvem/firmou, IČ a sídlem, pokud je jednatelem právnická osoba) a že rohodl, že novým jednatelem je …. (opět identifikace nového jednatele). Odvolání můž e být účinné hned anebo může společník stanovit účinnost k pozdějšímu datu. Tím okamžikem funkce původního jednatele zaniká a účinností zvolení nového jednatele vzniká funkce jemu (bez ohledu na to, že do obchodního rejstříku je změna zapsána až později).

Podpis jediného společníka na jeho rozhodnutí není nutné ověřovat. Rozhodnutí musí společník doručit S.R.O. (tedy v zásadě k rukám jednatele). A rozhodnutí je i přílohou návrhu na zápis změn v obchodním rejstříku.

Kolik odvolání jednatele stojí?

Pokud nebudu zohledňovat případné odstupné pro jednatele, pak nutným výdajem je vždy soudní poplatek ve výši 2.000 Kč. Jiné výdaje mohou být spojeny jen se svoláním a zasedáním valné hromady. Rozhodnutí o odvolání jednatele ani rozhodnutí o volbě (jmenování) nového jednatele nemusí mít formu notářského zápisu, odpadá tu tak výdaj na notáře.


A kde najdete formulář návrhu na zápis změn v osobě jednatele v obchodním rejstříku? Na stránkách www.justice.cz.

Podrobný návod na vyplnění i připravený vzor čestného prohlášení jednatele, rozhodnutí jediného společníka a vzorovou pozvánku na zasedání valné hromady i zápis z valné hromady jsou také součástí našeho online Právního průvodce pro SRO.

Komentáře
 1. Milan Suchý napsal:

  Dobrý den,
  moc hezký článek, informace jsou přesné a článek zodpovědel vše, co jsem potřeboval vědět.
  Děkuji.

  • Monika Bakešová napsal:

   Dobrý den,
   mockrát děkuji za zpětnou vazbu. Těší mě, že si v oblasti práva touto cestou udržujete přehled 🙂

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

 • PRÁVNÍ NEWSLETTER pro SRO a podnikání

  KAŽDÝ TÝDEN PRAKTICKY ZPRACOVANÉ 1 HLAVNÍ TÉMA PRO VAŠE PODNIKÁNÍ A RYCHLE POUŽITELNÉ UŽITEČNÉ PRÁVNÍ A DAŇOVÉ TIPY. (Zadaný e-mail použije správce, JUDr. Monika Bakešová, IČ: 64820955 pouze pro zasílání Newsletteru - každé úterý. Pravidla zpracování osobních údajů najdete v patičce stránky.)

 • TAHÁK PRO ZALOŽENÍ S.R.O.

  STÁHNĚTE SI KONTROLNÍ SEZNAM ÚDAJŮ A DOKUMENTŮ, BEZ KTERÝCH S.R.O. NEZALOŽÍTE. (Zadaný e-mail použije správce, JUDr. Monika Bakešová, IČ: 64820955 pouze pro zaslání Taháku. Pravidla zpracování osobních údajů najdete v patičce stránky.)

 • Nejnovější příspěvky
 • Mějte aktuality i na FB