Jak na rozhodování o rozdělení zisku SRO a výplatu podílů společníkům v roce 2019?

Letošní Apríl se blíží a s ním i termín pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob. Pokud totiž Vaše SRO nevyužívá služeb daňového poradce, resp. i možnosti jeho prostřednictvím podat daňové přiznání až o 3 měsíce později, je podle zákona potřeba daňové přiznání podat nejpozději 1.4.2019. I když ještě dalších 5 dní poté nedostanete pokutu za pozdní podání 😉

U SRO předchází daňovému přiznání zpracování účetní závěrky. Za zpracování účetní závěrky, stejně jako za vedení účetnictví odpovídá jednatel SRO. V praxi tím zpravidla pověří účetní firmu nebo interní účetní, pokud jde o větší SRO. Ať již zvládáte vedení účetnictví sami nebo jej přenecháváte účetní, rozhodně za Vás, resp. za valnou hromadu S.R.O. nebo jediného společníka nemůže účetní schválit účetní závěrku ani rozhodnout o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření SRO.

CO JE VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ?

Výsledkem hospodaření za zdaňovací (tedy zpravidla roční) období je rozdíl mezi výnosy a náklady. Je to poněkud zjednodušené, protože tento rozdíl je pak v souladu se zákonem o dani z příjmů ještě více nebo méně upravován, ale pro účely tohoto článku je to zcela dostačující. A jsou zde 2 možnosti:

  • výsledek hospodaření je kladný = zisk nebo
  • výsledek hospodaření je záporný = ztráta.

A valná hromada (nebo jediný společník) je tu od toho, aby účetní závěrku obsahující vyčíslení výsledku hospodaření schválila. A v případě, že je výsledkem hospodaření zisk, aby rozhodla i o tom, jestli a jaká část zisku a kdy a jak se bude rozdělovat.

Důležitá informace – účetní závěrka se vyhotovuje k 31.12. nebo k poslednímu dni zdaňovacího období (pokud jako zdaňovací období nemáte kalendářní rok, ale hospodářský rok). A valná hromada (jediný společník) ji musí schválit nejpozději do 6 měsíců od konce zdaňovacího období!

DO KDY NEJPOZDĚJI MUSÍ VALNÁ HROMADA (JEDINÝ SPOLEČNÍK) ROZHODNOUT O ROZDĚLENÍ ZISKU NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY?

Na tuto otázku dává odpověď i judikatura Nejvyššího soudu. Musí to být právě v oné výše zmíněné 6měsíční lhůtě. Tedy pokud účtujete v běžném roce, tak za rok 2018 musíte mít účení závěrku schválenou nejpozději 30.6.2019. A nejpozději 30.6.2019 také může být rozhodnuto o případném rozdělení zisku (nebo i jen části zisku) mezi společníky. A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE VYUŽÍVÁTE ODKLAD PRO PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DAŇOVÉHO PORADCE.

Pokud účetní závěrku stihnete schválit dříve než 30.6.2019, tak na jejím základě můžete (opět ale jen do 30.6.2019) o rozdělení zisku rozhodovat i opakovaně, pokud jej nerozdělíte celý naráz. O rozdělení může rozhodnout valná hromada na stejném zasedání, na kterém rozhoduje o schválení účetní závěrky anebo na dalším zasedání konaném později.

CO KDYŽ DO 30.6. NESTIHNETE ROZHODNOUT O ROZDĚLENÍ ZISKU A BUDETE CHTÍT ROZDĚLIT AŽ V DRUHÉM POLOLETÍ 2019?

V tom případě můžete jedině vyplatit zálohu na podíl na zisku. K tomu je potřeba mezitimní účetní závěrka, ze které vyplyne, že výplatou zálohy nebude společnost ohrožena úpadkem. K výplatě zálohy není nutné schválení valnou hromadou, nicméně v praxi k tomu právě valná hromada nebo jediný společník dá pokyn. Nelze doporučit, aby to učinil jednatel sám od sebe (není-li samozřejmě jediným společníkem 🙂 ).

Jaké další povinnosti vyplývají SRO v souvislosti s rozdělením zisku?

  • Rozhoduje-li valná hromada, musí být řádně svolána, řádně proběhnout a musí být pořízen zápis z valné hromady. Není nutný notářský zápis ani účast notáře.
  • Je nutné ověřit, že jsou splněné podmínky pro rozdělení zisku (tj. např. zisk nelze rozdělit, pokud je dosud neuhrazená ztráta minulých let vyšší než vytvořený zisk).
  • Před výplatou podílu na zisku společníkovi musí SRO z podílu srazit 15% srážkovou daň (nelze-li uplatnit osvobození od daně). Ke srážkové dani je potřeba také podat hlášení příslušnému FÚ a včas sraženou daň odvést na účet FÚ.

Více se tomuto tématu bude věnovat online webinář v pondělí 11.3.2019. Tentokrát pouze pro registrované uživatele Právního průvodce MOJE SRO. V průvodci pak bude k dispozici trvale i záznam z webináře, odpovědi na otázky k tomuto tématu v Právní poradně a v modulu Daníme a účtujeme i vzor Rozhodnutí valné hromady (jediného společníka) o schválení účetní závěrky a rozdělení zisku, včetně všech souvisejících dokumentů.

Nově je možné si Právního průvodce pořídit nejen na 1 rok, ale i na 1 měsíc, za 1.800 Kč včetně DPH. Po celou dobu členství pak máte k dispozici všechny texty, videa i dokumenty. A ty, které si stáhnete a uložíte do svého PC Vám samozřejmě zůstanou napořád. Jen v Průvodci máte jistotu, že tam je vždy aktuální verze. 🙂

Přeji Vám pevné nervy při schvalování účetní závěrky i hodně radosti při dělení zisku

Monika Bakešová, advokátka a průvodkyně světem podnikání i SRO

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů